Domeny internetowe - globalne, regionalne, funkcjonalne - rejestracja domen

Domeny Najwyższego poziomu

Domena najwyższego poziomu (ang. TLD - Top-Level Domain) - domena internetowa powyżej której nie istnieją żadne inne domeny w systemie DNS.
Są one tworzone i zarządzane przez IANA i ICANN.

Każda domena w Internecie składa się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest domeną najwyższego poziomu.
Na przykład w "domena4u.biz" domeną najwyższego poziomu jest ".biz".

Domeny najwyższego poziomu są używane w protokole DNS zamieniającym nazwy komputerów na ich adresy IP.

Istnieją 2 typy domen najwyższego poziomu:

 • krajowe (ang. ccTLD - country code TLD) - zawsze dwuliterowe np. Polska - .pl

 • funkcjonalne (ang. gTLD - generic TLD) np. .org, .biz, .info

Internetowe domeny funkcjonalne możemy podzielić na domeny funkcjonalne najwyższego rzędu, są to między innymi:

 • .edu (od ang. education - edukacja) - domena instytucji oświatowych i naukowych

 • .gov (od ang. government - rząd) - domena agend rządowych

 • .mil (od ang. military - wojskowy) - domena agend wojskowych

 • .int (od ang. international - międzynarodowy) - domena organizacji międzynarodowych

 • .com (od ang. commercial - komercyjny) - domena firm komercyjnych

 • .org (od ang. organisation - organizacja) - domena organizacji, gł. non-profit

 • .net (ang. sieć) - domena firm i osób związanych z Internetem

 • .biz (skrót od zniekształconego, slangowego am. business - biznes) - alternatywna domena dla firm i przedsięwzięć komercyjnych

 • .name (ang. - nazwisko) - domena dla osób prywatnych

 • .info (od ang. information - informacja) - domena dla stron informacyjnych

 • .mobi (ang. mobile - sieć komórkowa) - domena stron zaprojektowanych dla telefonów komórkowych

oraz domeny funkcjonalne narodowe, inaczej domeny drugiego poziomu, np. w Polsce:

 • .com.pl (ang. commercial - komercyjny)

 • .org.pl (organizacje)

 • .net.pl (ang. net - sieć)

 • .art.pl (ang. art - sztuka) - domena związana ze sztuką i kulturą

 • .edu.pl (od ang. education - edukacja) - domena szkół, uczelni i instytutów

 • .aid.pl (ang. pomoc)

 • .agro.pl (od łac. nazwy rolnictwa) - domena stron związanych z rolnictwem

 • .atm.pl

 • .auto.pl

 • .biz.pl (biznes)

 • .chem.pl (od chemia lub chemistry) - domena stron i firm chemicznych

 • .gmina.pl

 • .gsm.pl (GSM) - domena dla stron związanych z telefonią komórkową

 • .info.pl

 • .mail.pl (ang. poczta)

 • .med.pl (medycyna)

 • .miasta.pl

 • .media.pl

 • .mil.pl

 • .nieruchomosci.pl

 • .nom.pl

 • .org.pl

 • .pc.pl

 • .powiat.pl

 • .priv.pl

 • .realestate.pl (ang. nieruchomości)

 • .rel.pl (religia)

 • .sci.pl (od ang. science - nauka) - domena instytutów naukowych, naukowców i stron naukowych

 • .sex.pl (ang. sex - seks) - domena stron erotycznych

 • .shop.pl (ang. sklep)

 • .sklep.pl

 • .sos.pl

 • .szkola.pl

 • .targi.pl

 • .tm.pl

 • .tourism.pl

 • .travel.pl (ang. podróż)

 • .turystyka.pl


W Domain Name System (DNS) domeną drugiego poziomu jest domeną znajdującą się w strukturze poniżej domeny najwyższego poziomu (TLD), inaczej ujmując domena drugiego poziomu jest subdomeną domeny najwyższego poziomu. Np. w adresie pl.wikipedia.org domeną drugiego poziomu jest wikipedia, która jest zaraz poniżej domeny najwyższego poziomu .org.

Domeny drugiego poziomu są bardzo często rejestrowane przez rejestratorów krajowych domen najwyższego poziomu (ccTLD). Dla przykładu w Polsce bardzo popularną domeną drugiego poziomu jest .com.pl.
Subdomena to adres internetowy, który przynależy do domeny głównej lub domeny wyższego poziomu

System DNS zezwala maksymalnie na 127 poziomów zagnieżdżenia, 63 znaki na etykietę jednego poziomu z ograniczeniem długości całego adresu do 255 znaków.

Przykładowo adresy "wikipedia.strona.pl" oraz "informatyka.strona.pl" przynależą do domeny głównej "strona.pl" i są jej subdomenami. Strona "strona.pl" jest także subdomeną domeny najwyższego poziomu (TLD) o nazwie "pl". Także często stosowany przedrostek "www" jest w rzeczywistości subdomeną i np. "www.adres.pl" oraz "adres.pl" mogą wskazywać na 2 różne strony internetowe.


Subdomeny stosuje się najczęściej do rozgraniczenia różnych części serwisu, czy różnych serwerów danej witryny. Na przykład często główna strona danej firmy znajduje się pod adresem "firma.pl", jej forum - "forum.firma.pl", a sklep - "sklep.firma.pl". W drugim przypadku - rozgraniczenia serwerów - spotykamy się np. z wieloma bazami danych czy serwerami plików o innych przedrostkach.

Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

Strony internetowe wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej mają duże znaczenie dla wizerunku firmy, co może mieć wpływ na wynik ekonomiczny działalności rynkowej. Strony internetowe można opracowywać we własnym zakresie z wykorzystaniem odpowiednich edytorów, co jednak wymaga zaznajomienia się z HTML i CSS.


Do tworzenia stron często używane są systemy CMS. Systemy te są darmowe i oferują olbrzymie możliwości w tworzeniu stron internetowych. Najbardziej znane to:

Inne systemy do tworzenia stron internetowych niejednokrotnie oferują takie usługi bezpłatnie, przy czym warto zwracać uwagę:

 • czy nie są wyświetlane na stronie reklamy

 • ile podstron można utworzyć

 • czy nie jest ograniczona przestrzeń dyskowa dla użytkownika

 • jaki jest regulamin korzystania z generatorów strony.


Aby zarejestrować domenę, odwiedź stronę biznes-host.pl
Znajdziesz tam również możliwość zakupu domen na giełdzie, a także możliwość zakupu serwera WWW